Life on Anime: 11 Months

Life on Anime: 11 Months

Life on anime is 11 months

Username Awarded Date
anastasia123 Nov 1, 2010
12r1 Nov 1, 2010
Zimary Nov 1, 2010
vulcan1212 Nov 1, 2010
Masashi Nov 1, 2010
TempusW Nov 1, 2010
Celeswindom Nov 1, 2010
Hikaru Nov 1, 2010
RDarkSchneider Nov 1, 2010
kikyoreborn Nov 1, 2010
sonabakana Nov 1, 2010
Alan5032 Nov 1, 2010
Azagroth Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
kingcold Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
Akuma3 Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
gilnar Nov 1, 2010
kawakamikakoii Nov 1, 2010
Utamaru Nov 1, 2010
Rainbow Nov 1, 2010
Kufufu Nov 1, 2010
PrincessMokona Nov 1, 2010
denkikoiji Nov 1, 2010
SUBMASTER Nov 1, 2010
fkey Nov 1, 2010
Sebiy Nov 1, 2010
bardninja Nov 1, 2010
SapphireDiablo Nov 1, 2010