Life on Anime: 10 Months

Life on Anime: 10 Months

Life on anime is 10 months

Username Awarded Date
Firestorm Nov 1, 2010
sovietace Nov 1, 2010
anastasia123 Nov 1, 2010
12r1 Nov 1, 2010
Zimary Nov 1, 2010
vulcan1212 Nov 1, 2010
Arujei Nov 1, 2010
Masashi Nov 1, 2010
TempusW Nov 1, 2010
Celeswindom Nov 1, 2010
Hikaru Nov 1, 2010
RDarkSchneider Nov 1, 2010
kikyoreborn Nov 1, 2010
sonabakana Nov 1, 2010
Alan5032 Nov 1, 2010
Azagroth Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
Senreichi Nov 1, 2010
gpfanta Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
Vehemence Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
olvios Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
driftboy86 Nov 1, 2010
Khrno Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
sweetiesteel Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
JanezT Nov 1, 2010
kujoii Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
kingcold Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
roxfdd Nov 1, 2010
KimiNoSha Nov 1, 2010
ShinigamiKaitou Nov 1, 2010
badinfluence Nov 1, 2010
Valn Nov 1, 2010
domekixkun Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
umiiko Nov 1, 2010
miden Nov 1, 2010
LadyeWolfe Nov 1, 2010
miko Nov 1, 2010
mizutonaikura Nov 1, 2010
n1x Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010