Life on Anime: 1 Year

Life on Anime: 1 Year

Life on anime is 1 year

Username Awarded Date
anastasia123 Nov 1, 2010
Zimary Nov 1, 2010
TempusW Nov 1, 2010
Hikaru Nov 1, 2010
RDarkSchneider Nov 1, 2010
kikyoreborn Nov 1, 2010
Alan5032 Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
HERZIKA Nov 1, 2010
nievesrocker Nov 1, 2010
Galadriel Nov 1, 2010
Matisse Nov 1, 2010
AppleSauce Nov 1, 2010
designedevil Nov 1, 2010
Hamster Nov 1, 2010
EverythingWatched Nov 1, 2010
Raspberries Nov 1, 2010
Darkspells Nov 1, 2010
AnimeExpert Nov 1, 2010
kieppe Nov 1, 2010
Akuma3 Nov 1, 2010
Sathanis Nov 1, 2010
Kozupii Nov 1, 2010
Vitally Nov 1, 2010
gilnar Nov 1, 2010
kawakamikakoii Nov 1, 2010
Utamaru Nov 1, 2010
Kufufu Nov 1, 2010
PrincessMokona Nov 1, 2010
denkikoiji Nov 1, 2010
SUBMASTER Nov 1, 2010
fkey Nov 1, 2010
Sebiy Nov 1, 2010
SapphireDiablo Nov 1, 2010
newtestaccount Nov 1, 2010
gratedcheese6 Nov 19, 2010
kingcold Nov 23, 2010
laksmkk Nov 28, 2010
ben297 Dec 10, 2010
miko Dec 23, 2010
Therolyte Dec 29, 2010
xxdeathxx99 Jan 3, 2011
tony Jan 27, 2011
testsubjectotaku Jan 31, 2011
MugenNeS Feb 8, 2011
Shinimanga Feb 9, 2011
Drath Feb 16, 2011
koishi Feb 23, 2011
olvios Mar 4, 2011
Vengeance Mar 11, 2011