Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Marked 25 characters hated

Username Awarded Date
Misty102288 Nov 1, 2010
Darkpenguin13 Nov 1, 2010
WannaBePirate Nov 1, 2010
chii Nov 1, 2010
koager Nov 1, 2010
kotek580 Nov 1, 2010
cassiesheepgirl Nov 1, 2010
Canal Nov 1, 2010
wolfangel87 Nov 1, 2010
CuthienSilmeriel Nov 1, 2010
Roman Nov 1, 2010
Drizz31MaleWV Nov 1, 2010
FireBlaze Nov 1, 2010
KillerRope Nov 1, 2010
wannabeslayer Nov 1, 2010
Zenit Nov 1, 2010
animelovexx Nov 1, 2010
BadgerMuffin Nov 1, 2010
KaitouJeanne Nov 1, 2010
Tsunamii Nov 1, 2010
Alessio Nov 1, 2010
Eleison Nov 1, 2010
glorpen Nov 1, 2010
megumi22 Nov 1, 2010
Jamie Nov 1, 2010
Darkrystal Nov 1, 2010
thisdudearound Nov 1, 2010
HikaruTenshi Nov 1, 2010
fuchs Nov 1, 2010
animuwaifu69 Nov 1, 2010
ZombieHop Nov 1, 2010
Shiro2809 Nov 1, 2010
SHADOWORZA0 Nov 1, 2010
Roose Nov 1, 2010
eaper Nov 1, 2010
goddesanime Nov 1, 2010
TakeshiKai Nov 1, 2010
FireDragon Nov 1, 2010
Hfar Nov 1, 2010
Gargoil Nov 1, 2010
Kakira05 Nov 1, 2010
WildSabre Nov 1, 2010
DuskFey Nov 1, 2010
jtir123 Nov 1, 2010
Drasticc Nov 1, 2010
Saioul Nov 1, 2010
ApolloNoUta Nov 1, 2010
shatnershaman Nov 1, 2010
aftershocked Nov 1, 2010
Jcstryfe Nov 1, 2010