Created a Manga List

Created a Manga List

Created a manga list

Username Awarded Date
sothis Nov 1, 2010
kace Nov 1, 2010
Wolfco Nov 1, 2010
VRDave Nov 1, 2010
Slayer Nov 1, 2010
kamirura Nov 1, 2010
Paull Nov 1, 2010
amateurasu Nov 1, 2010
ryunekogod Nov 1, 2010
Tasuki Nov 1, 2010
Seraphim Nov 1, 2010
mkolstad Nov 1, 2010
QChronoD Nov 1, 2010
MaRyusama Nov 1, 2010
Ketsuron Nov 1, 2010
knaecke Nov 1, 2010
CodeWordChobits Nov 1, 2010
Lommi Nov 1, 2010
abunai Nov 1, 2010
freakzilla Nov 1, 2010
LordVegita Nov 1, 2010
crysla Nov 1, 2010
Ooric Nov 1, 2010
llsektorll Nov 1, 2010
spacecowboy Nov 1, 2010
Cythraul Nov 1, 2010
AnarchicQ Nov 1, 2010
VivisQueen Nov 1, 2010
shortlex Nov 1, 2010
foltor Nov 1, 2010
ghosty2400 Nov 1, 2010
eldemoniodesb Nov 1, 2010
dewarriora Nov 1, 2010
meee Nov 1, 2010
evela Nov 1, 2010
Jehuty Nov 1, 2010
Vicious Nov 1, 2010
Spence Nov 1, 2010
asoeatr Nov 1, 2010
Sakura136 Nov 1, 2010
firemateria Nov 1, 2010
moonangel22 Nov 1, 2010
Misty102288 Nov 1, 2010
BlindMage Nov 1, 2010
kaylb Nov 1, 2010
silverRohan Nov 1, 2010
redcat Nov 1, 2010
Develishblueeye Nov 1, 2010
Mobileban Nov 1, 2010
thedarkknite Nov 1, 2010