Created an Anime List

Created an Anime List

Created an anime list

Username Awarded Date
sothis Nov 1, 2010
kace Nov 1, 2010
runpsicat Nov 1, 2010
DistMan Nov 1, 2010
Wolfco Nov 1, 2010
vivafruit Nov 1, 2010
kamenoko Nov 1, 2010
Dansolo Nov 1, 2010
VRDave Nov 1, 2010
Aydan Nov 1, 2010
Slayer Nov 1, 2010
kamirura Nov 1, 2010
DraconPern Nov 1, 2010
DSAP Nov 1, 2010
Flimmeren Nov 1, 2010
Firestorm Nov 1, 2010
Paull Nov 1, 2010
amateurasu Nov 1, 2010
Frost Nov 1, 2010
ryunekogod Nov 1, 2010
kaz Nov 1, 2010
Locate Nov 1, 2010
Devilbunny Nov 1, 2010
Tasuki Nov 1, 2010
incantrix Nov 1, 2010
Ozy Nov 1, 2010
himurakenshin Nov 1, 2010
Seraphim Nov 1, 2010
ralphp2 Nov 1, 2010
byteme Nov 1, 2010
FINSahaqiel Nov 1, 2010
ZDragon Nov 1, 2010
Modesty81 Nov 1, 2010
Ripzter Nov 1, 2010
mkolstad Nov 1, 2010
kerhunge Nov 1, 2010
ironfrost Nov 1, 2010
Sacrifice Nov 1, 2010
VonXanadu Nov 1, 2010
QChronoD Nov 1, 2010
Tomte Nov 1, 2010
shalist Nov 1, 2010
NekoRocket Nov 1, 2010
ZephyrStar Nov 1, 2010
Jemmos Nov 1, 2010
LanSki Nov 1, 2010
sgrby877 Nov 1, 2010
XMrNiceguyX Nov 1, 2010
JETC Nov 1, 2010
MaRyusama Nov 1, 2010