Yakusoku: Africa Mizu to Midori - Recommendations

If you're looking for manga similar to Yakusoku: Africa Mizu to Midori, you might like these titles.

Sekai no Rekishi

Sekai no Rekishi

I agree

Albert Schweitzer: Iryou to Dendou ni Isshou wo Sasageta Seija

Albert Schweitzer: Iryou to Dendou ni Isshou wo Sasageta Seija

I agree

Gekkan Manga NEW Sekai no Denki: Wangari Maathai

Gekkan Manga NEW Sekai no Denki: Wangari Maathai

I agree

Gakken Manga NEW Sekai no Rekishi

Gakken Manga NEW Sekai no Rekishi

I agree

Gakken Manga Sekai no Rekishi

Gakken Manga Sekai no Rekishi

I agree

Joy Adamson: Shizen wo Aishita "Yasei no Elsa" no Sakka

Joy Adamson: Shizen wo Aishita "Yasei no Elsa" no Sakka

I agree

Cleopatra: Kodai Egypt no Saigo no Joou

Cleopatra: Kodai Egypt no Saigo no Joou

I agree

Manga Jinbutsu-den: Cleopatra

Manga Jinbutsu-den: Cleopatra

I agree

Cleopatra: Kodai Egypt no Saigo no Joou (Masakazu HORINOUCHI)

Cleopatra: Kodai Egypt no Saigo no Joou (Masakazu HORINOUCHI)

I agree

Queen Cleopatra

Queen Cleopatra

I agree