When Supernatural Battles Became Commonplace

Alt title: Inou Battle wa Nichijou-kei no Naka de

When Supernatural Battles Became Commonplace

Main Characters

Chifuyu HIMEKI Chifuyu HIMEKI
Hatoko KUSHIKAWA Hatoko KUSHIKAWA
Jurai ANDOU Jurai ANDOU
Sayumi TAKANASHI Sayumi TAKANASHI
Tomoyo KANZAKI Tomoyo KANZAKI

Secondary Characters

Aki NATSU Aki NATSU
Fantasia YUSANO Fantasia YUSANO
Hajime KIRYUU Hajime KIRYUU
Hitomi SAITO Hitomi SAITO
Litia Litia
Madoka KUKI Madoka KUKI
Mirei KUDOU Mirei KUDOU
Shiharu SATOMI Shiharu SATOMI
Shizumu SAGAMI Shizumu SAGAMI
Shuugo TOKI Shuugo TOKI
Umeko TANAKA Umeko TANAKA
Yanagi AKUTAGAWA Yanagi AKUTAGAWA

Minor Characters

Machi ANDOU Machi ANDOU
Maiya TAKANASHI Maiya TAKANASHI
Mako MANKANSHOKU Mako MANKANSHOKU
Non-Speaking Role
Touhei YUKAWA Touhei YUKAWA