Utakoi Special

Alt title: Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi. - Sake to Kikoushi ~ Murasaki Kishikibu to Kintou

DVD Special (1 ep x 3 min)
2013
3.542 out of 5 from 42 votes
Rank #5,143
Utakoi Special

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

258 users are tracking this. to see stats.