Utakoi Special

Alt title: Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi. - Sake to Kikoushi ~ Murasaki Kishikibu to Kintou

DVD Special (1 ep x 3 min)
2013
3.506 out of 5 from 37 votes
Rank #5,192
Utakoi Special

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

231 users are tracking this. Log in to see stats.