Typhoon Noruda - Staff

Alt title: Taifuu no Noruda