Tsuyoshi Shikkari Shinasai: Tsuyoshi no Time Machine de Shikkari Shinasai

Movie (1 ep x 30 min)
1993
3 needed to calculate an average
Tsuyoshi Shikkari Shinasai: Tsuyoshi no Time Machine de Shikkari Shinasai

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

134 users are tracking this. to see stats.