The Land of Miracles - Characters

Alt title: Shen Lan Qi Yu Wushuang Zhu

Main Characters

Ge Lan Ge Lan
Hua Fa Hua Fa