The Daily Life of the Immortal King 2 - Characters

Alt title: Xian Wang de Richang Shenghuo II