Soul Hunter

Alt title: Hoshin Engi

Main Characters

Dakki SO Dakki SO
Taikobo Taikobo

Secondary Characters

Nataku LI Nataku LI
Shinkouhyou Shinkouhyou

Minor Characters

Bunchuu Bunchuu

Tags

Chinto Chinto
Chuuou Chuuou
Fugen Shinjin Fugen Shinjin
Genshitenson Genshitenson
Hakutsuru Doji Hakutsuru Doji
Hakuyuukou KI Hakuyuukou KI
Hatsu KI Hatsu KI
Hiko KOU Hiko KOU
Kashi Kashi
Keihou CHOU Keihou CHOU
Kihi KOU Kihi KOU
Ko Kibi Ko Kibi
Kokukirin Kokukirin
Kokuko SU Kokuko SU
Kokutenko Kokutenko

Tags

Kouhei Kouhei
Koyuken Koyuken
Kyouhi Kyouhi
Likouha Likouha
Lin FU Lin FU
Ou Kijin Ou Kijin
Ouma Ouma

Tags

Raishinshi Raishinshi
Ryonou Ryonou
Sei LI Sei LI
Sekiseishi Sekiseishi
Shou KI Shou KI
Sibuxiang Sibuxiang
Taiitsu Shinjin Taiitsu Shinjin
Tan KI Tan KI
Tenka KOU Tenka KOU
Unchushi Unchushi
Yinhong Yinhong
Yinshi Yinshi
Yinxiao Yinxiao
Yoshin Yoshin
Youzen Youzen