Samurai Harem: Asu no Yoichi - Staff

Alt title: Asu no Yoichi!