Sakura no Chikai: Marronni Yell - Higashi no Asuka Shimotsuke-shi wo Yell! - Characters

Alt title: Sakura no Chikai: Marronni Yell - Higashi no Asuka Shimotsuke-shi wo Yell!