Main Characters

Jouji NEZU Jouji NEZU
Kiyoshi FUJINO Kiyoshi FUJINO
Reiji ANDOU Reiji ANDOU
Shingo WAKAMOTO Shingo WAKAMOTO
Takehito MOROKUZU Takehito MOROKUZU

Secondary Characters

Chiyo KURIHARA Chiyo KURIHARA
Hana MIDORIKAWA Hana MIDORIKAWA
Mari KURIHARA Mari KURIHARA
Meiko SHIRAKI Meiko SHIRAKI

Minor Characters

Anzu YOKOYAMA Anzu YOKOYAMA
Kate TAKENOMIYA Kate TAKENOMIYA
Mayumi Mayumi
Mitsuko YOKOYAMA Mitsuko YOKOYAMA
Non-Speaking Role
Principal Kurihara Principal Kurihara
Risa BETTOU Risa BETTOU
Non-Speaking Role