Okitegami Kyouko no Bibouroku x Monogatari - Staff