Okitegami Kyouko no Bibouroku x Monogatari - Characters

Main Characters

Kyouko OKITEGAMI Kyouko OKITEGAMI