Okitegami Kyouko no Bibouroku x Monogatari

Web (1 ep x 1 min)
2014
2.834 out of 5 from 115 votes
Rank #14,423
Okitegami Kyouko no Bibouroku x Monogatari

A short promotional video cross-promoting Monogatari and Okitegami Kyouko no Bibouroku.

my anime:

User Stats

391 users are tracking this. Log in to see stats.