Oden My Life - Recommendations

If you're looking for anime similar to Oden My Life, you might like these titles.

Akiba Ichi: Hitobito ga Igoi. Kouryou Suru. Kokochi Ii. Kodawari no Shokukuukan.

Akiba Ichi: Hitobito ga Igoi. Kouryou Suru. Kokochi Ii. Kodawari no Shokukuukan.

Promotional anime for Akihabara UDX Restaurant & Shop Akiba Ichi.

I agree

Aware! Meisaku-kun x Meiji: Mozzarella Seijin ga Yattekita

Aware! Meisaku-kun x Meiji: Mozzarella Seijin ga Yattekita

A collaboration between the anime Aware! Meisaku-kun and the dairy company Meiji, to advertise Saite Oishii Mozzarella, packaged mozzarella string cheese.

I agree

Nissin Cup Noodles x Attack on Titan

Nissin Cup Noodles x Attack on Titan

I agree

Lotte x Weathering With You CM

Lotte x Weathering With You CM

A colloboration between the company Lotte, and the anime Weathering With You, to advertise Lotte's drinkable ice cream Coolish.

I agree

Saikyou Donbei x Hanma Baki: Saikyou no Dongitsune Genrutsutsu

Saikyou Donbei x Hanma Baki: Saikyou no Dongitsune Genrutsutsu

A collaboration between the food brand Nissin, and the anime Baki: Son of Ogre, to advertise Saikyou Donbei cup noodles.

I agree

Sou x Fireworks

Sou x Fireworks

I agree

McDonald's x Suzume no Tojimari: Big Mac to, Susume

McDonald's x Suzume no Tojimari: Big Mac to, Susume

A collaboration between McDonald's and the anime Suzume no Tojimari, to advertise McDonald's Big Mac hamburger.

I agree

Hyadain: Kara-age-kun Ondo 2012

Hyadain: Kara-age-kun Ondo 2012

I agree

Morinaga Ramune McShake CM

Morinaga Ramune McShake CM

I agree

23-Ji no Saga Meshi Anime

23-Ji no Saga Meshi Anime

A series of short animated videos to promote the food of Saga Prefecture.

I agree