Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun 2nd Season

TV (13 eps x 5 min)
DLE
1 needed to calculate an average
Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun 2nd Season

Second season of Nyuru Nyuru!! Kakusen-kun.

my anime:

User Stats

145 users are tracking this. to see stats.