Nintama Rantarou: Ninjutsu Gakuen to Nazo no Onna - Kore wa Jiken Da yo! no Dan

TV Special (1 ep x 43 min)
2013
9 needed to calculate an average
Nintama Rantarou: Ninjutsu Gakuen to Nazo no Onna - Kore wa Jiken Da yo! no Dan

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

64 users are tracking this. to see stats.