Neon Genesis Evangelion

Alt title: Shinseiki Evangelion

Main Characters

Asuka Langley SORYU Asuka Langley SORYU
Rei AYANAMI Rei AYANAMI
Shinji IKARI Shinji IKARI

Secondary Characters

Evangelion Unit 00 Evangelion Unit 00
Non-Speaking Role
Evangelion Unit 01 Evangelion Unit 01
Non-Speaking Role
Evangelion Unit 02 Evangelion Unit 02
Non-Speaking Role
Gendo IKARI Gendo IKARI
Kensuke AIDA Kensuke AIDA
Kozo FUYUTSUKI Kozo FUYUTSUKI
Misato KATSURAGI Misato KATSURAGI
Ritsuko AKAGI Ritsuko AKAGI
Ryoji KAJI Ryoji KAJI
Toji SUZUHARA Toji SUZUHARA

Minor Characters

Evangelion Unit 03 Evangelion Unit 03
Non-Speaking Role
Hikari HORAKI Hikari HORAKI
Kaworu NAGISA Kaworu NAGISA
Keel LORENZ Keel LORENZ

Tags

Kyoko Zeppelin SORYU Kyoko Zeppelin SORYU
Lilith Lilith
Non-Speaking Role
Makoto HYUGA Makoto HYUGA
Maya IBUKI Maya IBUKI
Naoko AKAGI Naoko AKAGI
Pen Pen Pen Pen
Ramiel Ramiel
Non-Speaking Role
Sachiel Sachiel
Non-Speaking Role
Sahaquiel Sahaquiel
Non-Speaking Role
Shamshel Shamshel
Non-Speaking Role
Shigeru AOBA Shigeru AOBA
Shiro TOKITA Shiro TOKITA
Yui IKARI Yui IKARI
Zeruel Zeruel
Non-Speaking Role