Neko Nanka Yonde mo Konai.

Main Characters

Chinko Chinko
Kuro Kuro
Mitsuo Mitsuo

Tags

Minor Characters

Mitsuo's Brother Mitsuo's Brother