Moshi Moshi, Terumi desu. - Staff

Alt title: Hello, This is Terumi.