Monoshiri Daigaku Ashita no Calendar

TV (1274 eps x 5 min)
1966 - 1970
10 needed to calculate an average
Monoshiri Daigaku Ashita no Calendar

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats