Mashin Eiyuuden Wataru: Nana Tamashii no Ryuujinmaru - Staff

Alt title: Mashin Hero Wataru: Ryujinmaru of the Seven Souls