Mashin Eiyuuden Wataru: Nana Tamashii no Ryuujinmaru - Characters

Alt title: Mashin Hero Wataru: Ryujinmaru of the Seven Souls