Kyoro-chan no Jishin Youjin Hi no Youjin - Characters