Kohaku no Mahou - Recommendations

Alt title: Minna no Uta: Kohaku no Mahou

If you're looking for anime similar to Kohaku no Mahou, you might like these titles.

Shiritori Mambo

Shiritori Mambo

The official music video for Shiritori Mambo by Kazuo Kumakura and Happy Life that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Watashi no Kamifuusen

Watashi no Kamifuusen

The official music video for Watashi no Kamifuusen by Akai Tori that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Ame ga Sora kara Fureba

Ame ga Sora kara Fureba

The official music video for Ame ga Sora kara Fureba by Hitoshi Komuro that was featured on NHK's Minna no Uta program. 

I agree

Tooi Sekai ni

Tooi Sekai ni

The official music video for Tooi Sekai ni by Chewing Gum that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Gu Gu Choki Choki

Gu Gu Choki Choki

The official music video for Gu Gu Choki by Yasuyuki Okamura that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Oka Shika Chika Ika Saka

Oka Shika Chika Ika Saka

The official music video for Oka Shika Chika Ika Saka by SAKANAMON that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Hitotsu no Door

Hitotsu no Door

The official music video for Hitotsu no Door by Yui Komuro that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

DOOR

DOOR

The official music video for DOOR by OKAMOTO'S that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Sora Tobu Kujira

Sora Tobu Kujira

The official music video for Sora Tobu Kujira by Yoshio Toyama to Dixie Saints that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree

Persia no Komoriuta: Watashi no Hana

Persia no Komoriuta: Watashi no Hana

The official music video for Persia no Komoriuta: Watashi no Hana by Tokiko Kato that was featured on NHK's Minna no Uta program.

I agree