Kiitaro's youkai picture diary Special

Alt title: Kiitarou Shounen no Youkai Enikki: Jonan no Saijitsu

DVD Special (1 ep x 4 min)
2017
3.167 out of 5 from 37 votes
Rank #4,450

User Stats

Love it? Hate it?