Jian Wang 3: Xia Gan Yi Dan Shen Jian Xin - Characters

Main Characters

Shen Jianxin Shen Jianxin