Iwaki Meisei Daigaku: Hashiru Shiki-hen

Alt title: Iwaki Meisei University: Hashiru Shiki-hen

Web (1 ep x 1 min)
2014
3.38 out of 5 from 14 votes
Rank #9,131
Iwaki Meisei Daigaku: Hashiru Shiki-hen

A commercial for Iwaki Meisei Daigaku.

my anime:

User Stats

77 users are tracking this. to see stats.