Inazuma Eleven GO: Galaxy

Main Characters

Kyousuke TSURUGI Kyousuke TSURUGI
Takuto SHINDOU Takuto SHINDOU
Tenma MATSUKAZE Tenma MATSUKAZE

Secondary Characters

Aoi SORANO Aoi SORANO
Hayato MATATAGI Hayato MATATAGI
Minaho KAZUTO Minaho KAZUTO
Munemasa IBUKI Munemasa IBUKI
Ryuuji KUSAKA Ryuuji KUSAKA
Shinsuke NISHIZONO Shinsuke NISHIZONO

Minor Characters

Akio FUDOU Akio FUDOU
Alexei KARNOV Alexei KARNOV
Amanda TURNER Amanda TURNER
Arbega GORDON Arbega GORDON
Banda KOLOOGYU Banda KOLOOGYU
Barga ZACHS Barga ZACHS
Bitway OZROCK Bitway OZROCK

Tags

Chung-Yun LEE Chung-Yun LEE
Cole LARUZE Cole LARUZE
Dmitri SOBIROV Dmitri SOBIROV
Gandales BARAN Gandales BARAN
Hakuryuu Hakuryuu
Herman BOMONT Herman BOMONT
Hilary FLAIL Hilary FLAIL
Hiromasa FUNAKI Hiromasa FUNAKI
Ichikawa ZANAKUROU Ichikawa ZANAKUROU
Ishigashi GORHAM Ishigashi GORHAM
Jinishirou MANABE Jinishirou MANABE
Jinsuke MANABE Jinsuke MANABE
Jude GORDON Jude GORDON
Kaede NOZAKI Kaede NOZAKI
Katra PAIGE Katra PAIGE
Kazerma WOORG Kazerma WOORG
Konoha MORIMURA Konoha MORIMURA
Kurisu Kurisu
Kurisu Kurisu
Kyouko MANABE Kyouko MANABE
Lalaya OBIES Lalaya OBIES
Mamoru ENDOU Mamoru ENDOU
Micha EREMIN Micha EREMIN
Minori MIZUKAWA Minori MIZUKAWA
Min-Seo BYEON Min-Seo BYEON
Mitsuyo MINAHO Mitsuyo MINAHO
Napa LADAM Napa LADAM
Octa PASUN Octa PASUN
Orlando SHERMAN Orlando SHERMAN
Phobos QUASAR Phobos QUASAR
Potomuri EMNATOR Potomuri EMNATOR
Powai PICHORI Powai PICHORI
Randou Randou
Rodan GASGUS Rodan GASGUS
Roglos GORDON Roglos GORDON
Ryugel BARAN Ryugel BARAN
Ryuusei KUROIWA Ryuusei KUROIWA
Sakura NOZAKI Sakura NOZAKI
Sakyou MINAHO Sakyou MINAHO
Satoko KANDA Satoko KANDA
Seiichi NOZAKI Seiichi NOZAKI
Shin TETSUKADO Shin TETSUKADO
Shizune KABATA Shizune KABATA
Shun MATATAGI Shun MATATAGI
Shun's Mother Shun's Mother

Tags

Shuuya GOUENJI Shuuya GOUENJI
Sin-Jae CHOE Sin-Jae CHOE
Sultan KARAM Sultan KARAM
Tosaka Tosaka
Ushiromuki Ushiromuki
Watanuki Watanuki
Yuuta MATATAGI Yuuta MATATAGI
Yuuto KIDOU Yuuto KIDOU