Ikkitousen: Xtreme Xecutor Specials - Characters

Main Characters

Hakufu SONSAKU Hakufu SONSAKU
Mouki BACHOU Mouki BACHOU
Shimei RYOMOU Shimei RYOMOU
Shiryuu CHOUUN Shiryuu CHOUUN
Ten'i Ten'i
Unchou KAN'U Unchou KAN'U

Secondary Characters

Chuubou SONKEN Chuubou SONKEN
Ekitoku CHOUHI Ekitoku CHOUHI
Genpou SAJI Genpou SAJI
Gentoku RYUUBI Gentoku RYUUBI
Koumei SHOKATSURYOU Koumei SHOKATSURYOU
Moukaku Moukaku
Moutoku SOUSOU Moutoku SOUSOU
Mouyuu Mouyuu

Minor Characters

Batai Batai
Bunwa KAKU Bunwa KAKU
Genjou KAKOUTON Genjou KAKOUTON
Genpou SAJI Genpou SAJI
Hakugen RIKUSON Hakugen RIKUSON
Kanshou KOUCHIYUU Kanshou KOUCHIYUU
Kyocho CHUUKOU Kyocho CHUUKOU
Saji GENPOU Saji GENPOU
Shikou CHOKOU Shikou CHOKOU
Soujin SHIKOU Soujin SHIKOU