Hua Jianghu Zhi Buliang Ren II

Web (40 eps)
2016 - 2017
3.622 out of 5 from 35 votes
Rank #3,515
Hua Jianghu Zhi Buliang Ren II

The second season of Hua Jianghu Zhi Buliang Ren.

my anime:

User Stats

  • 0 watched
  • 0 watching
  • 0 want to watch
  • 0 dropped