Hua Jianghu Zhi Buliang Ren

Web (54 eps)
2014 - 2015
3.588 out of 5 from 65 votes
Rank #3,929
Hua Jianghu Zhi Buliang Ren

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

  • 0 watched
  • 0 watching
  • 0 want to watch
  • 0 dropped