Hua Jiang Hu: Zhi Ling Zhu

Web (41 eps)
2015 - 2016
3.564 out of 5 from 78 votes
Rank #3,576
Hua Jiang Hu: Zhi Ling Zhu

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

  • 0 watched
  • 0 watching
  • 0 want to watch
  • 0 dropped