Hua Jiang Hu: Zhi Bu Liang Ren 2nd Season

Web (40 eps)
2016 - 2017
3.39 out of 5 from 32 votes
Rank #4,438
Hua Jiang Hu: Zhi Bu Liang Ren 2nd Season

my anime:

User Stats

  • 0 watched
  • 0 watching
  • 0 want to watch
  • 0 dropped