Glass no Kamen desu ga the Movie: Onna Spy no Koi! Murasaki no Bara wa Kiken na Kaori!?

Movie (1 ep x 52 min)
DLE
2013
3.102 out of 5 from 37 votes
Rank #14,277
Glass no Kamen desu ga the Movie: Onna Spy no Koi! Murasaki no Bara wa Kiken na Kaori!?

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

404 users are tracking this. to see stats.