Glass no Kamen desu ga the Movie: Onna Spy no Koi! Murasaki no Bara wa Kiken na Kaori!?

Movie (1 ep x 52 min)
DLE
2013
3.066 out of 5 from 35 votes
Rank #13,333
Glass no Kamen desu ga the Movie: Onna Spy no Koi! Murasaki no Bara wa Kiken na Kaori!?

No synopsis yet - check back soon!

my anime:

User Stats

389 users are tracking this. Log in to see stats.