Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji

Main Characters

Kanetsugu NAOE Kanetsugu NAOE
Keiji MAEDA Keiji MAEDA

Secondary Characters

Kagekatsu UESUGI Kagekatsu UESUGI

Minor Characters

Ban TAROZAEMON Ban TAROZAEMON
Date MASAMUNE Date MASAMUNE
Fujita NOBUYOSHI Fujita NOBUYOSHI
Gonza Gonza
Hattori HANZOU Hattori HANZOU
Higuchi YOROKU Higuchi YOROKU
Honda MASANOBU Honda MASANOBU
Honma TAKATSUNA Honma TAKATSUNA
Ishikawa SENBEI Ishikawa SENBEI
Jiroubou NAKANISHI Jiroubou NAKANISHI
Kazuma HANADA Kazuma HANADA
Kenshin UESUGI Kenshin UESUGI
Kihachi YAMADA Kihachi YAMADA
Kiheiji UESUGI Kiheiji UESUGI
Konoe SAKIHISA Konoe SAKIHISA
Maeda TOSHIIE Maeda TOSHIIE
Magozaemon Magozaemon
Matsunaga HISAHIDE Matsunaga HISAHIDE
Michimune AYATACHI Michimune AYATACHI
Mitsunari ISHIDA Mitsunari ISHIDA
Miyoshi NAGAYOSHI Miyoshi NAGAYOSHI
Mokujiki OUGO Mokujiki OUGO
Mosuke Mosuke
Muneaki YAGYU Muneaki YAGYU
Nagaharu SHINDOU Nagaharu SHINDOU
Naoe KAGETSUNA Naoe KAGETSUNA
Naomasa Naomasa
Naomasa II Naomasa II
Oda NOBUNAGA Oda NOBUNAGA
Ofuji Ofuji
Ohtani YOSHITSUGU Ohtani YOSHITSUGU
Sakakibara YASUMASA Sakakibara YASUMASA
Sanada MASAYUKI Sanada MASAYUKI
Sassa NARIMASA Sassa NARIMASA
Shima SAKON Shima SAKON
Shimosaka SAGEN Shimosaka SAGEN
Shinnosuke WATANABE Shinnosuke WATANABE
Souemon HIGUCHI Souemon HIGUCHI
Suibara CHIKANORI Suibara CHIKANORI
Tadakatsu HONDA Tadakatsu HONDA
Taehime Taehime
Taiyouin Taiyouin
Takasue HONMA Takasue HONMA
Tarobei OHNOSAWA Tarobei OHNOSAWA
Tokugawa IEYASU Tokugawa IEYASU
Toyotomi HIDEYOSHI Toyotomi HIDEYOSHI
Ujinao HOUJOU Ujinao HOUJOU
Usugumo Usugumo