Giant Killing

Main Characters

Takeshi TATSUMI Takeshi TATSUMI

Tags

Secondary Characters

Daisuke TSUBAKI Daisuke TSUBAKI
Hiroshi MIDORIKAWA Hiroshi MIDORIKAWA
Kazuki KURODA Kazuki KURODA
Kazumi KIYOKAWA Kazumi KIYOKAWA
Kousei GOTOU Kousei GOTOU

Tags

Kyohei SERA Kyohei SERA
Luigi YOSHIDA Luigi YOSHIDA
Matsubara Matsubara
jp. Uoken
Osamu ISHIHAMA Osamu ISHIHAMA
Ryo AKASAKI Ryo AKASAKI
Satoshi TANBA Satoshi TANBA
Shigeyuki MURAKOSHI Shigeyuki MURAKOSHI
Yoshinori SAKAI Yoshinori SAKAI
Yotaro NATSUKI Yotaro NATSUKI
Yuri NAGATA Yuri NAGATA

Tags

Yusaku SUGIE Yusaku SUGIE

Minor Characters

Blanc Blanc
Carlos Carlos
Duffer Duffer
Dulfer Dulfer
Eastham Chairman Eastham Chairman
Fuwa Fuwa
Goro TANUMA Goro TANUMA

Tags

Haruhiko KUBOTA Haruhiko KUBOTA
Hata Hata
Hatake Hatake
Hauer Hauer
Hiraizumi Hiraizumi
Itagaki Itagaki
Katsura FUJISAWA Katsura FUJISAWA
Kenji HOTTA Kenji HOTTA
Kota TANUMA Kota TANUMA
Mikumo Mikumo
Mochida Mochida
Pakka Pakka
Pepe Pepe
President Nagata President Nagata

Tags

Shige FUKAZAWA Shige FUKAZAWA
Shingo YANO Shingo YANO
Sonoda Sonoda
Takeshi KAMEI Takeshi KAMEI
Tamotsu KUDO Tamotsu KUDO
Tatsuo ISHIGAMI Tatsuo ISHIGAMI
Tokoro Tokoro
Toku Toku
Tsuyoshi MIYANO Tsuyoshi MIYANO
Vice-President Nagato Vice-President Nagato
Zelberto Zelberto