GeGeGe no Kitarou (1985)

GeGeGe no Kitarou (1985)