emon(Tes.): Bake-rabu~tsu - Staff

Alt title: Bake-rabu~tsu