Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nihon Jr. - Characters