Bi Sheng Ke x Fei Ren Zai: Fei Ren Zai Zhi Shenxian Ye Ai Chi

Alt title: Pizza Hut x Fei Ren Zai: Fei Ren Zai Zhi Shenxian Ye Ai Chi

Web (3 eps x 2 min)
2017
1 needed to calculate an average
Bi Sheng Ke x Fei Ren Zai: Fei Ren Zai Zhi Shenxian Ye Ai Chi

Commercials for a collaboration between Fei Ren Zai and Pizza Hut for their snack platters.

my anime:

User Stats

89 users are tracking this. Log in to see stats.