BanG Dream! Movie: Episode of Roselia - Part I: Yakusoku - Recommendations

If you're looking for anime similar to BanG Dream! Movie: Episode of Roselia - Part I: Yakusoku, you might like these titles.

BanG Dream! Movie: Poppin' Dream!

BanG Dream! Movie: Poppin' Dream!

I agree

Irodorimidori: Sousha wa Tada Senaka to Teikin de Kataru Nomi

Irodorimidori: Sousha wa Tada Senaka to Teikin de Kataru Nomi

I agree

Irodorimidori: Neko Matsuri

Irodorimidori: Neko Matsuri

I agree

Irodorimidori: My Dearest Song

Irodorimidori: My Dearest Song

I agree

Irodorimidori: Moushin Soloist Life!

Irodorimidori: Moushin Soloist Life!

I agree

Irodorimidori: Fortissimo Bell

Irodorimidori: Fortissimo Bell

I agree

Irodorimidori: Dokidoki Dream!!!

Irodorimidori: Dokidoki Dream!!!

I agree

Irodorimidori: Watashi no Naka no Gensou-teki Sekaikan Oyobi Sono Kengen wo Souki Saseta Aru Genjitsu de no Dekigot

Irodorimidori: Watashi no Naka no Gensou-teki Sekaikan Oyobi Sono Kengen wo Souki Saseta Aru Genjitsu de no Dekigot

I agree

Irodorimidori: Trust

Irodorimidori: Trust

I agree

Irodorimidori: Tic Tac DREAMIN’

Irodorimidori: Tic Tac DREAMIN’

I agree