Kuratsu's avatar

Kuratsu

  • Joined Dec 5, 2007
  • 26 / ?
Kuratsu earned the 7 years badge Dec 5, 2014 - 3:35 AM
Kuratsu earned the 6 years badge Dec 5, 2013 - 3:12 AM
Kuratsu earned the 3 years badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 4 years badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 5 years badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the Newbie badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 1 Year badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 2 years badge Apr 5, 2013 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 2 years badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 3 years badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 4 years badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 5 years badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the Newbie badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 1 Year badge Feb 8, 2013 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 4 years badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 5 years badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the Newbie badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 1 Year badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 2 years badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 3 years badge Dec 11, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 5 years badge Dec 5, 2012 - 3:08 AM
Kuratsu earned the 3 years badge Sep 25, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 4 years badge Sep 25, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the Newbie badge Sep 25, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 1 Year badge Sep 25, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 2 years badge Sep 25, 2012 - 2:45 AM
Kuratsu earned the 4 years badge Sep 3, 2012 - 2:47 AM
Kuratsu earned the Newbie badge Sep 3, 2012 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 1 Year badge Sep 3, 2012 - 2:47 AM
Kuratsu earned the 2 years badge Sep 3, 2012 - 2:47 AM