Tomo SHIGEMATSU

Tomo SHIGEMATSU
I this person

Known for

Voice Actor

Honey Tokyo
 • Web (1 ep x 11 min)
 • 2010
Takeru
Halo Legends
 • OVA (8 eps)
 • 2009 - 2010
O'Brien
Naruto Shippuden
 • TV (500 eps)
 • 2007 - 2017
Gamatatsu
Naruto Shippuden
 • TV (500 eps)
 • 2007 - 2017
Udon
Shounen Onmyouji
 • TV (26 eps)
 • 2006 - 2007
Abe no Tsuyuki
Naruto
 • TV (220 eps)
 • 2002 - 2007
Gamatatsu
Naruto
 • TV (220 eps)
 • 2002 - 2007
Udon

You must be logged in to leave comments. Login or sign up today!

There are no comments - leave one to be the first!

1 user